MEDICI

Asist. Univ. Dr. Chiș Ana Florica

Specializare

Doctor în medicină.

Asistent universitar Disciplina Pneumologie, UMF Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca.

Activitatea didacticǎ: stagii clinice cu studenţii anului III – Facultatea de Balneofiziokinetoterapie, anului IV – Facultatea de Medicină Dentară, anului V – Facultatea de Medicină Generală, activitate în cadrul cercului științific de pneumologie.

Activitatea ştiinţificǎ: în ultimii ani, 22 publicaţii în reviste indexate ISI și BDI, cu 39 citări,  indice Hirsch 2 (WOS). Participări active la simpozioane, conferințe și congrese naționale și internaționale, coautor la cărți de specialitate și ghiduri naționale.

Activitatea de cercetare: patologia bronhoobstructivă, pneumopatii interstițiale, neoplasm bronhopulmonar, tuberculoză pulmonară, pneumopatii acute, sindrom apnee de somn.

Activitatea zilnicǎ include diagnosticul şi tratamentul pacienţilor cu afectiuni pulmonare cronice și acute, având competenţe profesionale în domeniul somnologiei şi ventilaţiei noninvazive, al explorărilor funcționale, al fibrobronhoscopiei.

PROGRAMARE ONLINE

Asist. Univ. Dr. Chiș Ana Florica