Servicii Medicale decontate de CAS pentru Analize de Laborator

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE
Lista investigaţiilor paraclinice - analize de laborator
Nr. Crt.CodDenumirea analizei de laboratorTarif decontat de casa de asigurări de sănătate (lei)
Hematologie
1.2.6001Hemoleucogramă completă - hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari*1) 14,01
4.2.6040VSH*1) 2,63
5.2.60501Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO*1) 7,54
6.2.60502Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh*1) 7,88
8.2.6101Timp Quick şi INR*1) (International Normalised Ratio) 14,68
9.2.6102APTT 12,30
10.2.6103Fibrinogenemie*1) 13,68
Biochimie - serică şi urinară
11.2.1002Proteine totale serice*1) 7,04
14.2.1011Uree serică*1) 5,86
15.2.1012Acid uric seric*1) 5,86
16.2.1014Creatinină serică*1), **) 5,92
17.2.1015Bilirubină totală*1) 5,86
18.2.1016Bilirubină directă*1) 5,86
19.2.1020Glicemie*1) 5,74
20.2.10303Colesterol seric total*1) 5,74
21.2.10304HDL colesterol*1) 8,19
22.2.10305LDL colesterol*1) 7,69
23.2.10306Trigliceride serice*1) 7,04
24.2.10402TGP*1) 5,86
25.2.10403TGO*1) 5,83
26.2.10404Creatinkinaza CK *1) 10,00
27.2.10406Gama GT *1) 7,99
28.2.10409Fosfatază alcalină*1) 7,79
29.2.10500Sodiu seric*1) 10,00
30.2.10501Potasiu seric*1) 11,00
31.2.10503Calciu seric total*1) 5,37
32.2.10504Calciu ionic seric*1) 7,88
33.2.10505Magneziemie*1) 5,37
34.2.10506Sideremie*1) 7,10
35.2.10507Fosfor (fosfat seric) *9) 13,00
36.2.2600Examen complet de urină (sumar + sediment) *1) 9,34
Imunologie şi imunochimie
41.2.2500TSH*1) 20,50
42.2.2502FT4*1) 20,83
44.2.2509Hormonul foliculinostimulant FSH 23,82
45.2.2510Hormonul luteinizant (LH) 23,82
46.2.2514Cortizol 27,87
47.2.2521Testosteron 30,10
48.2.2522Estradiol 23,82
49.2.2523Progesteron 25,31
50.2.2525Prolactină 25,31
52.2.327092Ag HBs*1) 31,15
53.2.327093Anticorpi Anti HCV *1) 64,90
54.2.32710Testare HIV la gravidă*1) 33,29
55.2.40000ASLO*1) 11,48
56.2.40010VDRL*1) sau RPR*1) 5,49
58.2.40203Antigen Helicobacter Pylori*1) 40,00
59.2.430011Complement seric C3 10,84
60.2.430012Complement seric C4 10,84
61.2.43010IgG seric 14,77
62.2.43011IgA seric 14,77
63.2.43012IgM seric 15,10
64.2.43014IgE seric 14,29
65.2.40053Proteina C reactivă*1) 10,67
66.2.43040Factor reumatoid 9,34
67.2.43044ATPO 39,00
68.2.43135PSA*1) 23,07
Microbiologie
Exudat faringian
70.2.3025Examen bacteriologic exudat faringian - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană*1) 15,29
Examen urină
72.2.3100Urocultură*1) - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană 15,29
Examene materii fecale
73.2.3062Coprocultură*1) - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană 15,29
Examene din secreţii vaginale
77.2.3074Examene din secreţii vaginale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană *1) 15,29
Examene din secreţii uretrale
79.2.3080Examene din secreţii uretrale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană *1) 15,29
Examene din secreţii otice
81.2.3050Examen bacteriologic din secreţii otice - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană *1)15,29
Examene din secreţii nazale
83.2.3022Examen bacteriologic din secreţii nazale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană*1) 15,29
Examene din secreţii conjunctivale
85.2.3040Examen bacteriologic din secreţii conjunctivale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană *1) 15,29
Examene din colecţie purulentă
87.25032Examen bacteriologic din colecţie purulentă - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană 15,29
Testarea sensibilităţii la substanţe antimicrobiene şi antifungice
89.2.313Antibiogramă*5) 12,23
NOTA:
NOTA 1

*) Un set cuprinde 1 - 4 teste şi se decontează maxim 2 seturi; se efectuează la recomandarea medicilor de specialitate din specialităţile oncologie şi hematologie sau fără recomandarea medicului specialist pe răspunderea medicului de pe anatomie patologică atunci când apreciază necesar pentru stabilirea diagnosticului.

**) Laboratoarele înscriu pe buletinele de analiză rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF) prin formula CKD-EPI 2009 la fiecare determinare a creatininei serice, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice că aceasta este evidenţiat - management de caz pentru boala cronică de rinichi. În situaţia în care pe buletinele de analiză ale pacienţilor cu management de caz, nu este înscrisă rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF), investigaţia nu se decontează de casa de asigurări de sănătate.

*1) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie și de medicii cu competență/atestat de îngrijiri paliative care au încheiat contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizare de îngrijiri paliative în ambulatoriul clinic.

*2) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie numai pentru gravide şi contacţii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.

*3) Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri, fără recomandarea medicului specialist sau de familie, pe răspunderea medicului de laborator.

*4) Se decontează numai în cazul în care VDRL sau RPR este pozitiv, fără recomandarea medicului de familie sau a medicului de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator.

*5) Se decontează numai în cazul în care cultura este pozitivă, fără recomandarea medicului de familie sau de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator. Se decontează o antibiogramă/antifungigramă, după caz, pentru fiecare din culturile pozitive identificate.

*6) Se recomandă pentru bolnavii cu afecţiuni oncologice, de către medicii de specialitate din specialităţile clinice oncologie şi hematologie şi de către medicii de specialitate urologie pentru diagnosticul diferenţial al cancerului de prostată. Această investigaţie se decontează şi fără recomandarea medicului de specialitate din specialităţile clinice, numai pentru valori determinate ale PSA cuprinse între 4 - 10 nanograme/ml sau între 4 - 10 micrograme/litru, pe răspunderea medicului de laborator.

*7) Tariful cuprinde bloc inclus la parafină, secţionare, colorare hematoxilin-eozină şi diagnostic histopatologic.

*8) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice management de caz pentru HTA, dislipidemie, diabet zaharat tip 2, astm bronşic, boală cronică respiratorie obstructivă (BPOC) şi boală cronică de rinichi, după caz.

*9) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie pentru copiii cu grupa de vârstă 2 - 5 ani inclusiv, în cadrul serviciilor medicale preventive.

NOTA 2: Pentru culturile bacteriene şi fungice, preţul include toate etapele diagnosticului: examene microscopice, cultură şi identificare.

NOTA 3: Toate examinările histopatologice şi citologice (cu excepţia testelor imunohistochimice) din pachetul de bază din ambulatoriu se efectuează numai pentru probele recoltate în cabinetele de specialitate din ambulatoriu; din piesele recoltate din ambulatoriu pot fi prelevate maxim 6 blocuri.