Servicii Medicale decontate de CAS pentru Analize de Laborator

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE
Lista investigaţiilor paraclinice - analize de laborator
Nr. Crt.CodDenumirea analizei de laboratorTarif decontat de casa de asigurări de sănătate (lei)
Hematologie
1.2.6001Hemoleucogramă completă *1)*16) - hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari14,62
2.2.6002Numărătoare reticulocite7,58
3.2.6003Examen citologic al frotiului sanguin*3)24,29
4.2.6040VSH*1)2,74
5.2.60501Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO*1) *16)9,84
6.2.60502Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh*1) *16)10,28
7.2.6059Anticorpi specifici anti Rh la gravidă*16)10,16
8.2.6101Timp Quick şi INR*1) *16) (International Normalised Ratio)15,32
9.2.6102APTT*16)15,51
10.2.6103Fibrinogenemie*1) *16)14,28
Biochimie-serică şi urinară
11.2.1002Proteine totale serice*1) *16)7,65
12.2.1003Electroforeza proteinelor serice*1)16,52
13.2.10063Feritină serică*1) *16)40,00
14.2.1011Uree serică*1) *16)6,11
15.2.1012Acid uric seric*1) *16)6,11
16.2.1014Creatinină serică*1) *16), cu estimarea ratei de filtrare glomerulară**)6,18
17.2.1015Bilirubină totală*1) *16)6,37
18.2.1016Bilirubină directă*1) *16)6,37
19.2.1020Glicemie*1) *16)5,99
20.2.10303Colesterol seric total*1)5,99
21.2.10304HDL colesterol*1)8,55
22.2.10305LDL colesterol*1)8,02
23.2.10306Trigliceride serice*1)7,35
24.2.10402TGP*1) *16)6,11
25.2.10403TGO*1) *16)6,08
26.2.10404Creatinkinaza CK*1)12,61
27.2.10406Gama GT*1) *16)8,34
28.2.10409Fosfatază alcalină*1) *16)8,13
29.2.10500Sodiu seric*1) *16)10,44
30.2.10501Potasiu seric*1) *16)11,96
31.2.10503Calciu seric total*1) *16)5,60
32.2.10504Calciu ionic seric*1) *16)8,22
33.2.10505Magneziemie*1) *16)5,84
34.2.10506Sideremie*1) *16)7,41
35.2.10062Transferină serică*1)30,00
36.2.10507Fosfor (fosfat seric)*9)13,00
37.2.2600Examen complet de urină (sumar + sediment)*1) *16)9,75
38.2.2604Dozare proteine urinare*1) *16)7,24
39.2.2612Microalbuminuria (albumină urinară)*8)28,7
40.2,2622,1Raport albumină/creatinină într-un eşantion de urină spontană*1) *8)45,00
41.2.43092Albumină serică*8) *16)14,00
42.2.2622Dozare glucoză urinară*1)7,24
43.2.2623Creatinină urinară*8)10,78
44.2,1020,1TTGO (test de toleranta la glucoza per os) *10) *16)35,00
45.2.1026HBA1c *10) *16)38,00
46.2.10412Alfa Amilaza serică15,00
47.2.10413Lipaza serică15,00
48.2.10400Lactatdehidrogenaza (LDH)10,00
49.2.1065Rezervă alcalină ( determinarea Bicarbonatului seric)23,56
Imunologie şi imunochimie
52.2.2500TSH*1) *16)21,39
53.2.2502FT4*1) *16)21,74
54.2.2507Parathormonul seric (PTH)47,50
55.2.2509Hormonul foliculinostimulant FSH30,04
56.2.2510Hormonul luteinizant (LH)30,04
57.2.2514Cortizol35,14
58.2.2521Testosteron39,27
59.2.2522Estradiol31,07
60.2.2523Progesteron33,02
61.2.2525Prolactină31,92
63.2.327092Ag HBs*1) *16)35,22
64.2.327093Anticorpi Anti HCV*1) *16)64,90
65.2.32710Testare HIV la gravidă*1) *16)41,98
66.2.40000ASLO*1)12,98
67.2.40010VDRL*1) sau RPR*1) *16)6,68
68.2.40013Confirmare TPHA*4)14,70
69.2.40203Antigen Helicobacter Pylori*1)43,48
70.2.430011Complement seric C314,14
71.2.430012Complement seric C414,14
72.2.43010IgG seric19,27
73.2.43011IgA seric19,27
74.2.43012IgM seric19,70
75.2.43014IgE seric18,02
76.2.40053Proteina C reactivă*1) *16)11,60
77.2.43040Factor reumatoid*1)10,15
78.2.43044ATPO42,39
79.2.43135PSA*1)24,07
80.2.43136free PSA*6)31,83
Microbiologie
Exudat faringian
81.2.3025Examen bacteriologic exudat faringian*1) *16), cultură şi identificare streptococi beta-hemolitici gr. A, C, G16,62
82.2.50102Examen fungic din exsudat faringian *11) - cultură şi identificare până la nivel de specie19,95
Examen urină
83.2.3100Urocultură*1) *16) - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană15,96
Examene materii fecale
84.2.3062Coprocultură*1) - cultură şi identificare bacteriană19,95
85.2.5100Examen coproparazitologic*1)13,54
86.2.2701Depistare hemoragii oculte*1)31,53
Examene din secreţii genitale
87.2.3074Examene din secreţii vaginale - Examen microscopic nativ şi/sau colorat *1) *16)19,95
88.2.30701Examene din secreţii cervicale - cultură şi identificare bacteriană20,00
89.2.30741Examene din secreţii vaginale - cultură şi identificare bacteriană20,00
90.2.30643Examene din secreţii vaginale - portaj Streptococcus agalactiae la gravide*16), prin metode de cultivare20,61
91.2.30643.1 Examene din tampon rectal - portaj Streptococcus agalactiae la gravide*16), prin metode de cultivare20,61
92.2.50114Examene din secreţii vaginale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*1) *16)19,95
Examene din secreţii uretrale
93.2.3080Examene din secreţii uretrale*1) - microscopic colorat, cultură şi identificare bacteriană20,61
Examene din secreţii otice
94.2.3050Examen din secreţii otice *12) - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană20,61
Examene din secreţii conjunctivale
95.2.3022Examen bacteriologic exudat nazal cultură şi identificare Staphylococcus aureus (MRSA/MSSA) *13)18,62
96.2.3040Examen microbiologic din secreţii conjunctivale*14) - Examen microscopic, cultură şi identificare bacteriană20,61
Examene din colecţie purulentă
97.2.5032Examen bacteriologic din colecţie purulentă *1) - Examen microscopic colorat, cultură şi identificare bacteriană20,61
98.2.501202Examen fungic din colecţie purulentă *15) - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică20,61
Testarea sensibilităţii la substanţe antimicrobiene şi antifungice
99.2.313Antibiogramă*5)15,42
100.2.502Antifungigramă*5)19,61

NOTA 1:

*) Un set cuprinde 1-4 teste şi se decontează maxim 2 seturi; se efectuează la recomandarea medicilor de specialitate din specialităţile oncologie şi hematologie sau fără recomandarea medicului specialist pe răspunderea medicului de specialitate anatomie patologică atunci când apreciază necesar pentru stabilirea diagnosticului.

**) Laboratoarele înscriu pe buletinele de analiză rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF) prin formula CKD-EPI 2009 la fiecare determinare a creatininei serice. În situaţia în care pe buletinele de analiză nu este înscrisă rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF), investigaţia nu se decontează de casa de asigurări de sănătate.

*1)Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie şi de medicii cu supraspecializare/competenţă/atestat de îngrijiri paliative care au încheiat contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizare de îngrijiri paliative în ambulatoriul clinic.

*2)Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie numai pentru gravide şi contacţii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.

*3)Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri, fără recomandarea medicului specialist sau de familie, pe răspunderea medicului de laborator.

*4)Se decontează numai în cazul în care VDRL sau RPR este pozitiv, fără recomandarea medicului de familie sau a medicului de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator.
*5)Se decontează numai în cazul în care cultura este pozitivă, fără recomandarea medicului de familie sau de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator/microbiologie medicală. Se decontează o antibiogramă/antifungigramă, după caz, pentru fiecare din culturile pozitive identificate.

*6)Se recomandă pentru bolnavii cu afecţiuni oncologice, de către medicii de specialitate din specialităţile clinice oncologie şi hematologie şi de către medicii de specialitate urologie pentru diagnosticul diferenţial al cancerului de prostată. Această investigaţie se decontează şi fără recomandarea medicului de specialitate din specialităţile clinice, numai pentru valori determinate ale PSA care depăşesc 4 nanograme/ml sau 4 micrograme/litru, prin decizia medicului de laborator.

*7)Tariful cuprinde bloc inclus la parafină, secţionare, colorare hematoxilin – eozină şi diagnostic histopatologic.

*8)Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice management de caz.

*9)Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie pentru copiii cu grupa de vârstă 2-5 ani inclusiv, în cadrul serviciilor medicale preventive.

*10)Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie cu completarea câmpului corespunzător prevenţiei, pentru asiguraţii adulţi care nu prezintă simptome sugestive pentru diabet zaharat, cu vârsta de 18 ani şi peste, supraponderali/obezi şi/sau care prezintă unul sau mai mulţi factori de risc pentru diabetul zaharat, cu ocazia acordării altor tipuri de consultaţii, dacă persoana nu a mai efectuat investigaţiile recomandate în ultimele 6 luni.

*11)Investigaţii ce pot fi solicitate de către medicii cu specialitatea boli infecţioase, oncologie şi de medicii specialişti care supraveghează bolnavii cu transplant.

*12)Investigaţii ce pot fi solicitate şi recoltate de către medicii cu specialitatea ORL.

*13)Investigaţia se recomandă numai în contextul unor infecţii tegumentare recurente care sugerează existenţa portajului.

*14)Investigaţii ce pot fi solicitate şi recoltate de către medicii cu specialitatea oftalmologie.

*15)Investigaţii ce pot fi solicitate şi recoltate de către medicii cu specialităţi chirurgicale.

*16)Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi ca urmare a consultaţiilor de monitorizare a evoluţiei sarcinii.

NOTA 2: Pentru culturile bacteriene şi fungice, preţul include toate etapele diagnosticului: examene microscopice, cultură şi identificare.

NOTA 3: Toate examinările histopatologice, citologice şi imunohistochimice (cu excepţia testelor imunohistochimice) din pachetul de bază din ambulatoriu se efectuează numai pentru probele recoltate în cabinetele de specialitate din ambulatoriu; din piesele recoltate din ambulatoriu pot fi prelevate maxim 6 blocuri.

NOTA 4: Investigaţiile paraclinice – analize de laborator recomandate de medicul de familie urmare a consultaţiilor preventive pentru copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 18 ani, precum şi pentru persoanele asimptomatice peste 18 ani, prevăzute la nota 1 de la punctul 1.2.1, respectiv nota 1 de la punctul 1.2.3 de la lit. B din anexa nr. 1 la prezentul ordin, se efectuează pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie; biletul de trimitere se întocmeşte distinct pentru aceste investigaţii paraclinice şi are completat câmpul corespunzător prevenţiei.

NOTA 5: Pentru evaluarea periodică a pacienţilor deja diagnosticaţi cu diabet zaharat, HBA1c se recomandă şi se decontează în condiţiile prevăzute în Normele tehnice de realizare a programelor naţionale cu scop curative.