Servicii Medicale decontate de CAS pentru Radiologie si Imagistica Medicala

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE
Lista investigaţiilor paraclinice de radiologie - imagistică medicală şi medicină nucleară
Nr. crt.Denumire examinare radiologică/imagistică medicală/medicină nucleară Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate (lei)
I. Radiologie - Imagistică medicală
A. Investigaţii convenţionale
1. Investigaţii cu radiaţii ionizante
1Examen radiologic cranian standard*1) 18
2Examen radiologic cranian în proiecţie sinusuri anterioare ale feţei*1) 30
3Examen radiologic părţi schelet în 2 planuri*1) 35
4Radiografie de membre*1):
a) Braţ 35
b) Cot 35
c) Antebraţ 35
d) Pumn 35
e) Mână 35
f) Şold 35
g) Coapsă 35
h) Genunchi 35
i) Gambă 35
j) Gleznă 35
k) Picior 35
l) Calcaneu 35
5.Examen radiologic articulaţii sacro-iliace*1) 35
6.Examen radiologic centură scapulară*1) 23
7.Examen radiologic coloană vertebrală/segment*1) 35
8.Examen radiologic torace ansamblu*1) 32
9.Examen radiologic torace osos (sau părţi) în mai multe planuri/Examen radiologic torace şi organe toracice*1)32
10.Examen radiologic vizualizare generală a abdomenului nativ*1) 32
23.Mamografie în două planuri*1)35
- Obligatoriu în baza unui bilet de trimitere investigaţia se efectuează pentru ambii sâni, cu excepţia situaţiilor în care asigurata are mastectomie unilaterală
- Tariful se referă la examinarea pentru un sân
2. Investigaţii neiradiante
26.Ecografie generală (abdomen + pelvis) *1) 60
27.Ecografie abdomen*1) 40
28Ecografie pelvis*1) 30
37.Senologie imagistică *1)40
- Obligatoriu în baza unui bilet de trimitere investigaţia se efectuează pentru ambii sâni, cu excepţia situaţiilor în care asigurata are mastectomie unilaterală
- Tariful se referă la examinarea pentru un sân
B. Investigaţii de înaltă performanţă
42.CT craniu nativ 120
43.CT buco-maxilo-facial nativ 150
44CT regiune gât nativ 130
45.CT regiune toracică nativ 175
46.CT abdomen nativ 175
47.CT pelvis nativ 175
48.CT coloană vertebrală nativ/segment 60
49.CT membre nativ/membru 60
50.CT mastoidă 150
51.CT sinusuri 150
52.CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast 375
53.CT hipofiză cu substanţă de contrast 375
54.CT buco-maxilo-facial nativ şi cu substanţă de contrast 400
55.CT regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast 375
56.CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast 450
57.CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos 400
58.CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos 400
59.CT coloană vertebrală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos/segment 400
60.CT membre nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos/ membru 180
61.CT ureche internă 375
62.Uro CT 400
63.Angiografie CT membre 400
64.Angiografie CT craniu 400
65.Angiografie CT regiune cervicală 400
66.Angiografie CT torace 400
67.Angiografie CT abdomen 400
68.Angiografie CT pelvis 400
70.RMN cranio-cerebral nativ 450
71.RMN sinusuri 450
74.RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracică, lombosacrată) nativ450
75.RMN abdominal nativ 450
76.RMN pelvin nativ 450
77.RMN extremităţi nativ/segment (genunchi, cot, gleznă etc.) 450
78.RMN umăr nativ 450
79.RMN umăr nativ şi cu substanţă de contrast 700
82.RMN cranio-cerebral nativ şi cu substanţă de contrast 700
83.RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracală, lombosacrată) nativ şi cu substanţă de contrast 700
84.RMN abdominal nativ şi cu substanţă de contrast 700
85.RMN pelvin nativ şi cu substanţă de contrast 700
86.RMN extrem. nativ/seg. (genunchi, cot, gleznă etc.) cu substanţă de contrast 700
89.RMN hipofiză cu substanţă de contrast 700
93.Angiografie RMN/segment (craniu, abdomen, pelvis, membre etc.) 600
NOTA: Filmele radiologice şi substanţele folosite sunt incluse în tarife.
NOTA

a) Pentru serviciile prevăzute la poziţiile: 2 - 4, 7, 23, 48, 49, 59, 60, 63, 74, 77, 83, 86, 93 tariful se referă la explorarea unui singur segment anatomic/membru indiferent de numărul de incidenţe recomandate şi efectuate, cu excepţia serviciilor prevăzute la poz. 2, 3, 4, 7, şi 23 pentru care tariful se referă la minim 2 incidenţe. În cazul explorării mai multor segmente/membre, se decontează tariful pentru fiecare dintre acestea;

b) În cazul investigaţiilor CT şi RMN efectuate pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0 - 8 ani care necesită efectuarea anesteziei generale şi implicit prezenţa unui medic cu specialitatea ATI, tarifele aferente acestora se vor majora cu 20%. Pentru investigaţiile CT şi RMN prevăzute la poziţiile: 48, 49, 59, 60, 63, 74, 77, 83, 86, 93 la care tariful aferent se referă la explorarea unui singur segment anatomic/membru, în cazul examinării simultane a două sau mai multe segmente anatomice/membre, casele de asigurări de sănătate vor deconta majorarea de 20% aplicată numai la tariful pentru un singur segment, indiferent de câte segmente anatomice se examinează simultan.