Servicii Medicale decontate de CAS pentru Radiologie si Imagistica Medicala

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE
Lista investigaţiilor paraclinice de radiologie - imagistică medicală şi medicină nucleară
Nr. crt.Denumire examinare radiologică/imagistică medicală/medicină nucleară Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate (lei)
I. Radiologie - Imagistică medicală
A. Investigaţii convenţionale
1. Investigaţii cu radiaţii ionizante
1.        Examen radiologic cranian standard*1)40.35
2. Examen radiologic cranian în proiecţie sinusuri40.35
anterioare ale feţei*1)
3. Examen radiologic părţi schelet în 2 planuri*1)40.35
4. Radiografie de membre*1):
a.1) Braţ drept40.35
a.2) Braţ stâng40.35
b.1) Cot drept40.35
b.2) Cot stâng40.35
c.1) Antebraţ drept40.35
c.2) Antebraț stâng40.35
d.1) Pumn drept40.35
d.2) Pumn stâng40.35
e.1) Mână dreaptă40.35
e.2) Mână stângă40.35
f.1) Şold drept40.35
f.2) Șold stâng40.35
g.1) Coapsă dreaptă40.35
g.2) Coapsă stângă40.35
h.1) Genunchi drept40.35
h.2) Genunchi stâng40.35
i.1) Gambă dreaptă40.35
i.2) Gambă stângă40.35
j.1) Gleznă dreaptă40.35
j.2) Gleznă stângă40.35
k.1) Picior drept40.35
k.2) Picior stâng40.35
l.1) Calcaneu drept40.35
l.2) Calcaneu stâng40.35
5. Examen radiologic articulaţii sacroiliace*1)40.35
6. Examen radiologic centură scapulară*1)40.35
7. Examen radiologic coloană vertebrală cervicală*1)40.35
8. Examen radiologic coloană vertebrală toracală*1)40.35
9. Examen radiologic coloană vertebrală lombosacrată*1)40.35
10. Examen radiologic torace ansamblu*1)40.35
11. Examen radiologic torace osos (sau părţi) în mai multe planuri/Examen radiologic torace şi organe toracice*1)40.35
12. Examen radiologic vizualizare generală a abdomenului nativ*1)40.35
26.Mamografie digitală 2D *1)96.07
-Obligatoriu în baza unui bilet de trimitere,
investigaţia se efectuează pentru ambii sâni,
cu excepţia situaţiilor în care asigurata are
mastectomie unilaterală
-Tariful se referă la examinarea pentru un sân
2. Investigaţii neiradiante
50. Senologie imagistică pentru femei *1)52.18
- Obligatoriu în baza unui bilet de trimitere investigaţia se efectuează pentru ambii sâni, cu excepţia situaţiilor în care asigurata are mastectomie unilaterală
- Tariful se referă la examinarea pentru un sân
B. Investigaţii de înaltă performanţă
56. CT craniu nativ156
57. CT buco-maxilo-facial nativ202
58. CT regiune gât nativ175
59. CT regiune toracică nativ228
60. CT abdomen nativ235
61. CT pelvis nativ235
62. CT coloană vertebrală cervicală nativ80.88
63. CT coloană vertebrală toracală nativ80.88
64. CT coloană vertebrală lombară nativ80.88
65. CT membru superior drept nativ80.88
66. CT membru superior stâng nativ80.88
67. CT membru inferior drept nativ80.88
68. CT membru inferior stâng nativ80.88
69. CT mastoidă202
70. CT sinusuri202
71. CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast445
72. CT hipofiză cu substanţă de contrast505
73. CT buco-maxilo-facial nativ şi cu substanţă de contrast539
74. CT regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast505
75. CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast528
76. CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos469
77. CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos485
78. CT coloană vertebrală cervicală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos539
79. CT coloană vertebrală toracală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos539
80.CT coloană vertebrală lombară nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos539
81. CT membru superior drept nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos242
82.CT membru superior stâng nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos242
83.CT membru inferior drept nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos242
84.CT membru inferior stâng nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos242
85. CT ureche internă505
86. Uro CT539
87. Angiografie CT membru superior drept539
88. Angiografie CT membru superior stâng539
89. Angiografie CT membru inferior drept539
90. Angiografie CT membru inferior stâng539
91. Angiografie CT craniu539
92. Angiografie CT regiune cervicală539
93. Angiografie CT torace539
94. Angiografie CT abdomen539
95. Angiografie CT pelvis539
101. RMN coloana vertebrală cervicală nativ489
102. RMN coloana vertebrală toracică nativ489
103. RMN coloana vertebrală lombosacrată nativ489
104. RMN abdominal nativ585
105. RMN pelvin nativ585
107. RMN nativ genunchi drept 587
108. RMN nativ genunchi stâng587
109. RMN nativ cot drept587
110. RMN nativ cot stâng587
111. RMN nativ gleznă dreaptă587
112. RMN nativ gleznă stângă587
113. RMN extremităţi nativ alte segmente587
114. RMN umăr nativ606
115. RMN umăr nativ şi cu substanţă de contrast850
118. RMN cranio-cerebral nativ şi cu substanţă de contrast850
119. RMN coloana vertebrală cervicală nativ şi cu substanţă de contrast850
120. RMN coloana vertebrală toracală nativ şi cu substanţă de contrast850
121. RMN coloana vertebrală lombosacrată nativ şi cu substanţă de contrast850
122. RMN abdominal nativ şi cu substanţă de contrast850
123. RMN pelvin nativ şi cu substanţă de contrast850
124. RMN șold – articulație cox femurală nativ și cu substanță de contrast850
125. RMN extrem, nativ genunchi drept cu substanţă de contrast850
126. RMN extrem, nativ genunchi stâng cu substanţă de contrast850
127. RMN extremități nativ cot drept cu substanţă de contrast850
128. RMN extremități nativ cot stâng cu substanţă de contrast850
129. RMN extremități nativ gleznă dreaptă cu substanţă de contrast850
130. RMN extremități nativ gleznă stângă cu substanţă de contrast850
131. RMN extremități nativ alte segmente cu substanţă de contrast850
134. RMN hipofiză cu substanţă de contrast850
138. Angiografie RMN craniu808
NOTA: Filmele radiologice şi substanţele folosite sunt incluse în tarife.

NOTA 1:

*1) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie.

*2) Ecografie de organ – renală poate fi recomandată inclusiv de medicii de familie numai pentru boala cronică de rinichi, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice management de caz.

*3) Poate fi recomandată doar pentru femei care au fost diagnosticate cu afecțiuni oncologice.

*4) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate ca urmare a consultațiilor de monitorizare a evoluţiei sarcinii.

NOTA 2: Filmele radiologice şi CD-urile conţinând imaginile achiziţionate, link-ul de acces la imaginile radiologice, precum şi substanţele folosite sunt incluse în tarife.

NOTA 3: Indicaţia de utilizare a substanţei de contrast aparţine medicului de specialitate radiologie şi imagistică medicală care va confirma utilizarea substanţei de contrast prin aplicarea parafei şi semnăturii pe biletul de trimitere.

Investigaţiile cu substanţă de contrast sunt decontate de casele de asigurări de sănătate şi în cazul în care utilizarea substanţei de contrast a fost specificată în biletul de trimitere şi avizată de medicul de radiologie-imagistică.

Pentru cazul în care se efectuează o investigaţie fără substanţă de contrast, urmată din necesitate de o investigaţie cu substanţă de contrast, se decontează numai tariful investigaţiei cu substanţă de contrast.

NOTA 4: Pentru medicii cu specialităţi medicale clinice, care încheie acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale clinice care îşi desfăşoară activitate în cabinete indiferent de forma lor de organizare, în condiţiile în care aceştia au atestatele de studii complementare corespunzătoare specialităţii, după caz şi dotarea necesară:

j) Serviciile prevăzute la poziţia 50 se decontează numai pentru medicii din specialităţile: obstetrică-ginecologie, endocrinologie şi oncologie dacă au atestat de senologie imagistică;

NOTA 5:

a) Pentru serviciile prevăzute la poziţiile: 2, 3, 4, 7, 8, 9, tariful se referă la explorarea unui singur segment anatomic, minimum 2 incidenţe. Pentru serviciile prevăzute la poziţiile: 2, 3, în cazul explorării mai multor segmente se decontează tariful pentru fiecare dintre acestea. Pentru serviciile prevăzute la poziţiile: 1, 10 și 11, decizia efectuării celei de-a doua incidențe este strict a medicului radiolog și poate fi luată numai după efectuarea primei incidențe.